Bảo hiểm cháy nổ là sản phẩm bảo hiểm được Bảo Việt thiết kế giúp khách hàng phòng chống và chi trả cho những rủi ro về cháy nổ gây ra. Cháy nổ là rủi ro không ai mong muốn và không thể lường trước hết được. Cháy nổ đôi khi gây ra những hậu quả lớn và vô cùng nghiêm trọng, tổn thất về nhiều mặt, trong đó có cả vấn đề tài chính. Chính vì thế, việc mua Bảo hiểm cháy nổ là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp cho khách hàng yên tâm hơn về vấn đề hoả hoạn và nhận được quyền lợi bảo hiểm cao nếu rủi ro ập đến.

Lợi ích khi tham gia Bảo hiểm cháy nổ

Một trong những vấn đề quan trọng khi khách hàng tìm hiểu và tham gia mua bảo hiểm đó chính là quyền lợi bảo hiểm. Khi khách hàng tham gia mua Bảo hiểm cháy nổ của Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn. Những quyền lợi bảo hiểm này giúp khách hàng có thể chi trả và khôi phục những thiệt hại ro rủi ro cháy nổ sảy đến.

Thứ nhất: bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận một trong những hình thức bồi thường sau đây:

 • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
 • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
 • Trả tiền bồi thường
 • Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
 • Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.
 • Được đền bù tổn thất theo quy định: Số tiền sẽ là giá trị thành tiền theo giá thị trườn của tài sản tham gia bảo hiểm.

Các trường hợp sẽ không được bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm:

 • Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 • Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 • Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 • Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 • Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 • Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.
 • Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.
 • Những thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Đăng ký tư vấn và đặt mua bảo hiểm cháy nổ

Việc tìm hiểu để tham gia mua bảo hiểm là vô cùng quan trọng. Khách hàng cần nắm được vai trò và tác dụng của bảo hiểm. Từ đó hiểu rõ những quyền lợi khi tham gia mua bảo hiểm cháy nổ cũng như chi phí mua bảo hiểm. Để hiểu rõ những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, khách hàng hãy nhanh chóng liên hệ tới Bảo Hiểm Bảo Việt theo số điện thoại Hotline 0966.831.332 để được tư vấn đầy đủ và cấp đơn bảo hiểm chính xác, kịp thời.

.
.
.
.
Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.
DMCA.com Protection Status